Brøndbyparken afdeling 1 og 2.

Brøndbyparken er blevet renoveret. I alt 539 lejemål.

Birger Lund har været bygherrerådgiver og har forestået programmet for helhedsplanen.

Alle facaderne i bebyggelsen isoleres for at minimere varmetab, fugt og træk. De murede felter i facaderne forsynes med en skalmur af røde teglsten uden på en 150 mm isolering af den eksisterende mur. Herved respekteres Kaj Fiskers arkitektur bedst muligt, og helhedsindtrykket bevares. Gavlene påregnes efterisoleret og afsluttet med puds.

Isolering af facaderne indbefatter også nye og større altaner i tværblokkene med ophold til 4-5 personer. Altanerne bliver rykket ud og stuerne bliver større. For at bevare det arkitektoniske udtryk, kan altanerne udføres i hvid fiberbeton med bølgeforside som på højhusene i den nærliggende bebyggelse.

Langs rækkehusene kan en overgangszone mellem fortov og indgangsdør udformes som små forhaver med mulighed for individuel møblering f.eks. med blomster, beplantning m.v.

Ved indgangspartier til tværblokkene kan der med belysning, beplantning og belægning udformes ankomstområder, der markerer indgangen De skaber variation og fremmer den sociale kontakt.

For at imødekomme det stadig stigende antal ældre beboere og deres behov for at blive boende i Brøndbyparken, indeholder helhedsplanen forslag om indretning af 48 ældre- og handicapegnede boliger med elevator i tværblokkene.

page3image2580858816

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *